مشاور برند

مشاور برند ؛ برند و برند سازی در سال های اخیر توجه بسیاری از مدیران را جلب نموده است. حال آنکه برند و برندسازی موضوعی فراتر از تبلیغات ، محصول خوب ، فروش بیشتر و … می باشد.

مدیریت برند و برند سازی در ذهن مشتری؛ نتیجه یک سلسله برنامه منسجم و یکپارچه در تمامی فرایند های داخلی شرکت در حوزه بازار و مشتری می باشد و لزوم پیاده سازی آن حضور متخصصان اجرایی جهت شناسایی نیازهای مشتریان و ارائه خدمات ارزش آفرین خواهد بود.مشاور برند

برند های معروف و متعالی نتیجه یک فرایند مدیریت بازاریابی قوی هستند. بدون داشتن برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت جهت ایجاد و مدیریت بازار نمی توان به داشتن یک برند قوی مطمئن بود. اغلب افرادی که قصد دارند به واسطه تبلیغات ، یک برند را به بازار هدف و مشتریان شان معرفی کنند، باید بدانند که آگاهی از برند به صورت یک موج ایجاد شده و پس از مدت بسیار کوتاهی فراموش می گردد.

حضور در دپارتمان مشاوره برند و همجواری با اساتید مجرب داخلی و خارجی و همچنین طراحی مدلی به نام FG360 که امروزه خود به یکی از منابع دانشگاهی و عملیاتی در خصوص برند سازی و برندینگ محسوب می گردد، نتایج درخشانی از مشاوره برند من می باشد.

مشاور برند باید بر اساس یک فرایند سیستماتیک به ارائه مشاوره برند و برندسازی در شرکت های مختلف پرداخته و در نهایت مدیران شرکت ها به کمک مشاور برند خود را به بازار هدف معرفی نموده و فرایند فروش پایدار و همواری را ایجاد نماید.

این فرایند شامل ساخت نام و نشان تجاری ( ساخت برند توسعه برند و نام و نشان تجاری، ممیزی برند و ساختار برند می باشد. همان گونه که گفته شد، مشاور برند باید یک فرایند سیستماتیک را طی نماید که از تحقیقات برند آغاز می گردد.

تحقیقات برند شامل تحقیقات میدانی و غیر میدانی است. این تحقیقات به صورت تحقیقات مشاهده ای و تحقیقات پیمایشی (پرسشنامه ای) صورت می پذیرد. نتایج و گزارش های این تحقیقات به صورت کمی (عددی) ارائه می گردد. درصد خطا، درصد اطمینان، حجم نمونه، منطقه مورد بررسی و مواردی از این قبیل در زمان انجام تحقیقات بازاریابی کمی بایستی محاسبه و اعلام گردد.

تحقیقات برند با کاربردهای زیر صورت می پذیرد:

۱- شناسایی اندازه بازار بالقوه برند

۲- تجزیه تحلیل سهم بازار برند

۳- تجزیه تحلیل میزان فروش برند

۴- مطالعه در خصوص گرایشهای جدید برند

۵- پیش بینی های کوتاه مدت در خصوص بازار

۶- مطالعه محصولات رقبای برند مورد نظر

۷- پیش بینی های بلندمدت در خصوص بازار

۸- مطالعه در خصوص قیمت

۹- آزمایش محصولات جدید در سبد برند

۱۰- تعیین صفات و خصیصه های ممیزه بازار


ارسال نظر و پیشنهاد