مشاور بازاریابی

مشاور بازاریابی ؛ افزایش هزینه های خطا در کسب و کار از یکسو و لزوم سرعت بخشیدن به رشد و توسعه از سوی دیگر باعث حضور بسیاری از متخصصان بازاریابی در کنار مدیران عامل و معاونین بازاریابی و فروش در شرکت ها می گردد. کسب مدارج علمی تا مقطع دکتری تخصصی در رشته بازاریابی در کنار بیش از یک دهه تجربه حضور در شرکت های مختلف در صنایع مختلف زیرساخت های ارائه خدمات مشاوره بازاریابی سیستماتیک و عملیاتی را برای مدیران فراهم نموده است.

مراحل مشاور بازاریابی که در هر شرکتی باید طی شود در چندگام عبارتند از:

گام اول در روند اجرای مشاور بازاریابی ، مستندسازی واحدهای مرتبط با زنجیره ارزش با رویکرد بازاریابی و به کمک فرم های مکش اطلاعات می باشد.مشاور بازاریابی

گام سوم در روند اجرای مشاور بازاریابی ؛ شناسایی ، تعدیل و تأیید اهداف و انتظارات مدیران شرکت ها در حوزه بازاریابی و فروش می باشد.

پس از آن مشاور بازاریابی باید اهداف و انتظارات مدیران را در صورتی که با نهاده ها و پتانسیل های سازمان انطباق ندارد، تعدیل کند.

هر مشاور بازاریابی باید یک برنامه مختص هر شرکتی داشته باشد. و شرط لازم برای اجرای هر برنامه ای یک سلسله زیرساخت است. مشاور بازاریابی باید زیرساخت های لازم از قبیل دستورالعمل ها ، شرح وظایف ، آئین نامه ها و فرم های گزارش در شرکت ها پیاده سازی نماید.

مشاور بازاریابی برای تدوین یک برنامه نیاز به دیتا و اطلاعات دارد. اطلاعات پیرامون مشتریان ، مصرف کنندگان ، رقبا ، قوانین دولتی و شبکه توزیع. این اطلاعات از طریق تحقیقات بازاریابی گردآوری می شود. بزرگترین مرکز تحقیقات بازاریابی در کشور دپارتمان تحقیقات در پارک بازاریابی ایران جهت گردآوری اطلاعات می باشد. می توانید روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز مشاور بازاریابی را در صفحه مربوط به تحقیقات بازاریابی ، مطالعه فرمایید.

پس از گردآوری اطلاعات و آماده شدن زیرساخت های مورد نیاز بر اساس برنامه زمانبندی شده، مشاور بازاریابی ، برنامه استراتژیک بازاریابی را در سه اولویت تدوین می نمایند. این برنامه به عنوان یک سند به مدیران شرکت جهت برنامه ریزی های آینده ارائه می کند.

گام بعدی مشاور بازاریابی ، تدوین برنامه عملیاتی و برنامه اجرایی برای تک تک واحدها می باشد. لازم به ذکر است که برنامه اجرایی بر اساس برنامه عملیاتی و همچنین برنامه عملیاتی بر اساس برنامه استراتژی بازاریابی توسط مشاور بازاریابی تدوین و توسط پرسنل شرکت اجرایی می گردد.

مشاور بازاریابی باید تا زمان اجرایی شدن همه برنامه ها در کنار مجریان فعالیت ها در شرکت ها بماند و آموزش های لازم را در خصوص اجرای برنامه ها ارائه کند. از جمله مزایای مجاورت مشاوران با پرسنل واحدهای اجرایی در شرکت ها، آموزش نحوه برنامه ریزی و برنامه روزی توسط پرسنل خود شرکت ها است.


ارسال نظر و پیشنهاد