رزومه آموزشی

مدرس دانشگاه

مدرس واحد بازاریابی و تجارت الکترونیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 

مدرس دوره های دانشجویی

مدرس دوره آموزش تجاری سازی در دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دوره بازاریابی و مدیریت برند در دانشگاه امیرکبیر

 

مدرس کارگاه های آموزشی

مدرس بیش از ۱۲۰۰ کارگاه آموزشی در حوزه بازاریابی و فروش در شرکت ها و سازمان های مختلف که در قسمت رزومه آموزشی به آن اشاره شده است.


ارسال نظر و پیشنهاد